Zvolte si vlastní

FILTRACE VÝBĚRU

Situační plán Modřanského háje
Mapa developmentu (PDF ke stažení)

Obchodní podmínky
– po podpisu Rezervační smlouvy – uhrazení rezervačního poplatku 55.000 Kč
– po podpisu Smlouvy o budoucí smlouvě kupní – uhrazení 15 % kupní ceny minus 55.000 Kč
– po kolaudaci inženýrských sítí a komunikací – uhrazení 85 % kupní ceny

Error: Only up to 6 widgets are supported in this layout. If you need more add your own layout.